MOJA PORODNA IZKUŠNJA, PRVIČ IN DRUGIČ

Je naša porodna izkušnja odvisna od okolja, kjer rodimo, od spremljevalke oz. doule, za katero smo se morebiti odločili, od usode ali smo za doživljanje poroda v največji meri odgovorni sami?