Zaščita pravic in splošni pogoji

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu spela-inform.com. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last INFORM, Spela Mrak Ciriković (v nadaljevanju “INFORM”) in je informativne narave.

OMEJENA ODGOVORNOST

INFROM ne odgovarja za uporabo spletnih strani spela-inform.com in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. INFORM ne prevzema odgovornosti za nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba vsebin na straneh.

INFORM se bo trudil za pravilnost informacij in lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. INFORM ne prevzema odgovornosti za izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so morebiti vključeni v ustvarjanje vsebin na spletnih straneh.

OMEJENA PRAVICA UPORABE VSEBIN

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu spela-inform.com za osebno ali poslovno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena brez predhodnega dovoljenja INFORM.

VAROVANJE PODATKOV

INFORM spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje INFORM (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje v vseh primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani spela-inform.com, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z INFORM.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@spela-inform.com.

× Te zanima več?